Gemeente Wijdemeren - Organisatie Wijdemeren gericht op doorontwikkeling

De gemeente Wijdemeren heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan het versterken van de ambtelijke organisatie. Hiervoor stelde de gemeenteraad in juli 2017 acht ton ter beschikking. Na twee jaar is de balans opgemaakt.

Aanleiding voor de organisatieontwikkeling was een advies van onderzoeksbureau Rijnconsult om de ambtelijke organisatie op zeven punten te versterken. Tegelijkertijd is het toekomstperspectief van Wijdemeren in de afgelopen twee jaar veranderd van een mogelijke fusie met Hilversum naar een zelfstandige gemeente. Dit maakt dat de organisatie gericht is op doorontwikkeling op eigen kracht.

Zeven verbeterpunten

De zeven verbeterpunten van Rijnconsult hadden betrekking op het optimaliseren van het organisatiemodel en de managementstructuur, het ontwikkelen van medewerkers en management, het optimaliseren van werkprocessen, het versnellen van de invoering van het zaakgericht werken, het verbeteren van de informatisering, het op orde brengen van het financieel beheer, het vormgeven van het HR beleid en de huisvesting.

Doelstellingen behaald

De meeste doelstellingen van de zeven verbeterpunten zijn behaald. Zo werden er dit jaar bijvoorbeeld 22 nieuwe medewerkers aangetrokken om de noodzakelijke doorontwikkeling binnen het fysiek en sociaal domein te realiseren. Ook werken de ambtenaren digitaal, zijn de werkprocessen van financiën verbeterd en volgt er binnenkort een verbouwing van de balies in de publiekshal op de begane grond. Het fundament van de ambtelijke organisatie is versterkt en hiermee is de basis gelegd om de dienstverlening richting inwoners te verbeteren.

Doorgaand proces

Burgemeester Ossel: “Met de investering die de afgelopen twee jaar in de organisatie gedaan is, is de basis op orde gebracht. Er is hard gewerkt en daar ben ik als burgemeester trots op. Er staan veel (nieuwe) opgaven voor de deur, bijvoorbeeld als gevolg van de aantrekkende economie, veranderende wet- en regelgeving en bestuurlijke ambities. Ook blijven we kijken naar samenwerkingsmogelijkheden in de regio op bedrijfsvoeringstaken. Dit vraagt dat we voortdurend blijven werken aan doorontwikkeling van organisatie, management en medewerkers. Verandering is een constante in plaats van eenmalige exercitie.”

woensdag 4 september 2019