Gemeente Wijdemeren - Concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid is klaar

Samen met gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek is er in de afgelopen periode gewerkt aan een concept Regionale Energie Strategie (RES). Hierin beschrijven we hoe we meer duurzame elektriciteit kunnen opwekken en, net zo belangrijk, waar we deze duurzame elektriciteit kunnen opwekken.

Wijdemeren en de andere gemeenten in de Gooi en Vechtstreek maken deel uit van de energieregio Noord-Holland Zuid. Deze energieregio verwacht in 2030 bijna vier keer zo veel duurzame energie op te wekken. Voor de Gooi en Vechtstreek gaat het om een toename van de huidige 21 gigawattuur (GWh) naar 321 GWh aan zonne- en windenergie. 

Alternatieve mogelijkheden

Wethouder Joost Boermans: “Ik ben blij dat we aan het einde van een intensief proces dit resultaat kunnen presenteren. Een mooi eerste bod. Voor Wijdemeren geldt dat zonnepanelen en windturbines moeilijk zijn in te passen in ons cultuurhistorisch landschap. We blijven daarom ook zoeken naar alternatieve mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de opwek van duurzame energie. Dit doen we zo veel mogelijk samen met onze inwoners, bedrijven en organisaties ”

Meer informatie

Lees ook het persbericht van de regio Gooi en Vechtstreek over de concept-RES en bekijk de kaart met zoekgebieden.

Kijk voor meer informatie en de volledige concept-RES ook op de website van de energieregio Noord-Holland Zuid. 

donderdag 23 april 2020