Gemeente Wijdemeren - Gedragscode corona voor waterrecreanten

HISWA-RECRON heeft, samen met de gemeente Wijdemeren en de Coöperatie Gastvrije Randmeren een gedragscode opgesteld voor waterrecreanten. Uiteraard blijft het advies dat mensen zo veel mogelijk binnen blijven, maar als zij toch een frisse neus willen halen op het water dan is het belangrijk om dit op verantwoorde wijze te doen. De code moet ervoor zorgen dat, als mensen het water op gaan, zij de RIVM-maatregelen naleven.

‘Voor de jachthavens is het HISWA-RECRON Protocol Maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus’ opgesteld, vertelt Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA-RECRON. ‘Ter aanvulling hierop kunnen watersportbedrijven nu deze gedragscode communiceren naar hun klanten, zodat zij geattendeerd worden op verantwoord gedrag op het water.’

Gedragscode

‘In de gedragscode adviseren wij bijvoorbeeld om niet met twee boten naast elkaar te gaan liggen bij de wachtsteigers voor de sluizen en om, bij het aanleggen van open boten aan openbare steigers, een box vrij te houden tussen de boten’, aldus Krijger. Ook wijst de gedragscode op de beperkingen en wijzigingen in sluis- en brugbedieningen. Het advies:  ga goed voorbereid op pad om onaangename verrassingen onderweg te voorkomen.

dinsdag 7 april 2020