Gemeente Wijdemeren - Noodopvang in de regio

Scholen en kinderopvang sluiten tot en met tenminste 17 januari 2021 hun deuren vanwege de lockdown. Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie wordt in de regio Gooi en Vechtstreek noodopvang geregeld. Is er in een gezin één ouder die een cruciaal beroep uitvoert? Dan is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.

Kinderopvangorganisaties bieden noodopvang aan ouders in cruciale beroepen die al een contract hebben. Dit geldt slechts tijdens de reguliere openingstijden van de kinderopvang. Als een locatie voor kinderopvang tijdens de kerstvakantie gesloten is, wordt er geen extra noodopvang geboden. Bekijk hier lijst met cruciale beroepen.

Scholen

De scholen gebruiken tot de kerstvakantie om onderwijs op afstand voor te bereiden en zijn wel open voor noodopvang. Ook na de kerstvakantie kunnen kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie terecht bij een noodopvang op school.

Regionaal meldpunt 

Voor verdere vragen kunt u zich melden bij het regionaal meldpunt Kinder- en Schoolopvang. Ook wanneer ouders tegen problemen aanlopen rondom de noodopvang van hun kind. Het regionale Meldpunt is op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar via 035 69 26 202. Per e-mail is het Meldpunt te bereiken via kinderopvangcorona@regiogv.nl

woensdag 23 december 2020