Gemeente Wijdemeren - Reactie naar aanleiding van terugvordering op vrouw met bijstand

Via krant en/of social media heeft u kunnen lezen dat een inwoner uit de gemeente Wijdemeren een gedeelte van haar bijstandsuitkering terug moet betalen. Naar aanleiding hiervan geeft de gemeente een toelichting.

Aan de basis van het artikel ligt een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van veertien maanden geleden, namelijk 14 oktober 2019, dat een inwoner van de gemeente een gedeelte van haar bijstandsuitkering moet terugbetalen.

De mevrouw in kwestie heeft vervolgens hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak, dat nog loopt. Op de individuele zaak kan de gemeente daarom nu niet ingaan. We geven wel aan, dat in tegenstelling tot wat in het artikel staat, door de gemeente geen boete is opgelegd aan mevrouw.

De gemeente is uitvoerder van de participatiewet. Een overgrote meerderheid van het parlement heeft in 2015 ingestemd met deze wet, inclusief de afspraken hoe gemeenten deze wet moeten uitvoeren. De gemeente kijkt bij de uitvoering altijd naar de individuele omstandigheden van de mensen om wie het gaat.

Bij het uitvoeren van de Participatiewet zoekt de gemeente naar een balans tussen een rechtmatige uitvoering van de wet en een rechtvaardig uitvoering. In sommige gevallen ontstaat spanning op deze balans. Als gemeente proberen hier zo goed mogelijk het evenwicht te bewaren. Wij zullen, naar aanleiding van de ontstane discussie, nogmaals naar deze zaak kijken om te bezien of wij destijds het evenwicht goed hebben weten te bewaren. Hier komen wij op een later moment op terug. 

Ten slotte nog dit

Op sociale media zijn ook bij dit nieuws willens en wetens politieke ambtsdragers en medewerkers van de gemeente op een onheuse manier aangesproken, waaronder het toewensen van ziektes. Hiervan neemt de gemeente met nadruk grote afstand en roept anderen op dit ook te doen.

dinsdag 29 december 2020