Gemeente Wijdemeren - Wijdemeren staat carbidschieten niet toe

Het College van Burgemeester en Wethouders van Wijdemeren gaat de gemeenteraad voorstellen dit jaar Carbidschieten niet toe te staan in de gemeente. Hiervoor moet een artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening worden aangepast. De gemeenteraad is hiertoe bevoegd. Wijdemeren sluit zich hiermee aan bij alle andere gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, die carbidschieten ook niet toestaan.

Gezamenlijk doel van de gemeenten in de regio is maatregelen te nemen die bijdragen aan het ontlasten van de zorg en het handhaven van de maatregelen die gelden vanwege Covid-19. Nu carbidschieten in de hele regio Gooi en Vecht niet wordt toegestaan voorkomt de gemeente dat mensen van de ene naar de andere gemeente afreizen om carbid te schieten.

De verkoop van Carbid is enorm toegenomen sinds het vuurwerkverbod landelijk is afgekondigd. Daardoor is de kans aanwezig dat onervaren en ondeskundige mensen carbid gaan schieten. De gemeente wil voorkomen dat door carbidschieten gevaarlijke situaties ontstaan met mogelijke slachtoffers tot gevolg.

De gemeente realiseert zich dat Wijdemeren een traditie kent voor wat betreft carbidschieten, maar gaat er vanuit dat gehoor wordt gegeven aan dit verbod. Indien noodzakelijk zal de gemeente handhavend optreden.

Eerder zijn berichten in de media verschenen dat Wijdemeren carbidschieten wel zou toestaan onder strikte voorwaarden. Hiervan neemt het College van Burgemeester en Wethouders nadrukkelijk afstand.

dinsdag 1 december 2020