Gemeente Wijdemeren - College doet voorstel voor wijziging voorschoolse educatie

Het college van Wijdemeren stelt voor per augustus 2020 wijzigingen door te voeren in het aanbod van de voorschoolse educatie, bedoeld om een taalachterstand bij kinderen te voorkomen en zo hun kansen te vergroten op school en op de arbeidsmarkt.

De gemeente is wettelijk verplicht voorschoolse educatie aan te bieden. In Wijdemeren gebeurt dit nu in Loosdrecht, Nederhorst den Berg en Kortenhoef. Het Rijk wil de intensiteit en kwaliteit van deze vorm van opvang vergroten en voerde een wetswijziging door. Per 1 augustus 2020 wordt het aanbod daarom verhoogd van 10 uur naar 16 uur per week voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar.

Naar aanleiding van de wetswijziging werd het beleid in Wijdemeren geëvalueerd met een werkgroep bestaande uit de gemeente, kinderopvangorganisaties en het consultatiebureau (Jeugd & Gezin). Er werd gekeken naar de indeling van uren en voorwaarden om in aanmerking te komen. Op basis hiervan is het voorstel de opvang vier ochtenden per week voor 40 weken per jaar aan te bieden. Als de ouder(s) niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, dan kan de gemeente bijdragen in de kosten. Deze bijdrage wordt inkomensafhankelijk.

Wethouder Jan Klink: “Ik ben blij dat we samen met de werkgroep tot dit voorstel zijn gekomen. Met de middelen die er zijn kunnen we de continuïteit en kwaliteit van de voorschoolse educatie garanderen en zoveel mogelijk kinderen in Wijdemeren met een taalachterstand helpen.”

Het voorstel wordt besproken in de commissie maatschappelijke en sociale  zaken van 25 februari en de raadsvergadering van 5 maart. De wijzigingen worden vastgelegd in een verordening. De ouders worden over alle wijzigingen geïnformeerd.

donderdag 13 februari 2020