Gemeente Wijdemeren - Update: MER-vaarverbinding

De gemeente Wijdemeren heeft 53 zienswijzen ontvangen op het milieueffectrapport (MER) waarin de verschillende alternatieven zijn onderzocht voor een mogelijke vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversumse Kanaal via de Wijde Blik.

In het rapport staat beschreven welke effecten de verschillende varianten hebben op natuur, recreatie, woon- en leefomgeving. Eind februari verwacht de gemeente ook het oordeel van de Commissie MER over de kwaliteit van het milieueffectrapport. De gemeenteraad van Wijdemeren heeft hierom gevraagd. Het oordeel van de onafhankelijke Commissie MER is openbaar en kunnen belangstellenden naar verwachting vanaf eind februari inzien op www.commissiemer.nl.

Hoe verder?

De gemeente heeft enige tijd nodig om de zienswijzen en reactie van de Commissie MER te bestuderen. Daarna bereiden de partners van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen een inhoudelijk advies voor aan de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen, gevolgd door een advies aan het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad van Wijdemeren een besluit te nemen over een mogelijke vaarverbinding. De vaarverbinding maakt onderdeel uit van het akkoord waarbij 21 partners zich verenigd hebben om gezamenlijk een aantrekkelijk plassengebied te ontwikkelen waar het prettig wonen en recreëren is, met ruimte voor de natuur.

Meer informatie? www.vechtplassen.nl.

donderdag 13 februari 2020