Gemeente Wijdemeren - 90.000 euro subsidie voor energiebesparende maatregelen

De gemeente Wijdemeren heeft, samen met de Energiecoöperatie Wijdemeren, een aanvraag ingediend voor de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Deze is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) toegekend.

De gemeente heeft bij het ministerie een concreet plan neergelegd om de subsidie van 90.000 euro te verkrijgen. Het geld wordt ingezet voor acties om energie te besparen en daarmee de energiekosten van huiseigenaren te verlagen. Het ministerie heeft de aanvragen op inhoud getoetst en Wijdemeren ontvangt op basis daarvan de maximale toekenning.

Acties

Inwoners kunnen in de loop van 2020 bijvoorbeeld twee weken een verbruiksmeter lenen om te kijken hoe ze hun energieverbruik kunnen verminderen, op de Wijdemeerse basisscholen worden energielessen gegeven, er komen acties om gloeilampen om te wisselen voor ledlampen en om simpele energiemaatregelen uit te wisselen.

500 ton CO² besparen

Het Wijdemeerse plan heeft tot doel circa 500 ton CO² besparing te realiseren. Dit staat gelijk aan bijna 200.000 km rijden per jaar.

Duurzaamheidsagenda

De subsidie van 90.000 euro helpt bij de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda 2018-2021. Ook vormen de acties een belangrijke stap naar verduurzaming van de woningvoorraad in het kader van het Klimaatakkoord.

woensdag 8 januari 2020