Gemeente Wijdemeren - Inloopmoment voor commissievergaderingen

De Wijdemeerse gemeenteraad start vanaf januari met een inloopmoment voor inwoners. Het spreekuur vindt plaats voorafgaand aan de commissievergaderingen van de gemeenteraad.

Afgelopen jaar is de raad gestart met een experiment om op een vernieuwende manier te vergaderen. Doel is om inhoudelijker met elkaar het debat aan te gaan én om inwoners meer bij de besluitvorming in de gemeenteraad te betrekken.

Meepraten

Vanaf januari wordt gestart met een inloopmoment voorafgaand aan de commissievergaderingen. In deze commissievergaderingen wordt de gemeenteraad voorbereid. Juist in deze fase wil de raad inwoners uitnodigen om mee te praten. De commissies starten daarom vanaf januari met (maximaal) een halfuur waarin inwoners, maar bijvoorbeeld ook bedrijven, informeel in gesprek kunnen met raadsleden en fractieassistenten. Na dit halfuur start de reguliere commissievergadering.

Commissies januari

We nodigen u van harte uit om van deze mogelijkheid gebruik te maken. U dient dan op de betreffende commissieavond om 20.00 uur aanwezig te zijn in het gemeentehuis. Als er geen belangstelling is, start de commissievergadering eerder. U mag uiteraard ook in gesprek gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan. We starten met het inloopmoment bij de volgende commissievergaderingen:

  • Commissie Ruimte en Economie, 29 januari om 20.00 uur
  • Commissie Bestuur en Middelen, 30 januari om 20.00 uur

Meer informatie

De agenda’s van de commissie vindt u op wijdemeren.raadsinformatie.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad via griffier@wijdemeren.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden, maar dit is niet noodzakelijk.

maandag 13 januari 2020