Gemeente Wijdemeren - Rustige jaarwisseling Wijdemeren

De jaarwisseling is in Wijdemeren rustig en zonder grote incidenten verlopen. Inmiddels is een eerste inventarisatie van de vuurwerkschade gedaan. Vooral verkeersborden (16 stuks) en prullenbakken (3 stuks) zijn beschadigd. Het schadebedrag aan gemeentelijke eigendommen ligt vooralsnog rond de 6000 euro.

Hoger dan gemiddeld

In de afgelopen vijf jaar was het gemiddelde schadebedrag 4600 euro. Met 6000 euro is de schade dit jaar dus hoger dan gemiddeld. Als het schadebedrag onder dit gemiddelde was uitgekomen, zou de gemeente geld beschikbaar stellen voor jongerenactiviteiten in Wijdemeren. Helaas heeft deze positieve stimulans geen effect gehad op het schadebedrag.

Voorzorg

Net als voorgaande jaren is er veel gedaan om de schade aan gemeentelijke eigendommen te beperken. Prullenbakken en andere objecten die gevoelig zijn voor vernieling werden op diverse plekken verwijderd of afgesloten met een klep en er gold een vuurwerkverbod bij scholen, sportcomplexen en dierenweiden. Ook werden er twee extra toezichthouders ingezet om preventief toe te zien op vuurwerkoverlast.

Voorlichting basisscholen

De brandweer gaf voorafgaand aan de jaarwisseling voorlichting over het veilig gebruik van vuurwerk op de Wijdemeerse basisscholen. Inwoners die vuurwerkschade in hun omgeving zien, kunnen dit bij de gemeente melden via www.fixi.nl of via de Fixi-app. De gemeente zet de herstelwerkzaamheden direct in gang.

maandag 6 januari 2020