Gemeente Wijdemeren - Han Verheijden: nieuwe voorzitter transitieteam recreatie en toerisme

Han Verheijden is, op voorspraak van Hiswa/Recron, aangetrokken als voorzitter van het transitieteam recreatie & toerisme. Het transitieteam heeft als doel de sector te vernieuwen. Verheijden is branchedeskundige en heeft 35 jaar ervaring in ‘vrijetijdslandschap’.

Verheijden ziet kansen om op meerdere locaties in ons unieke plassengebied een nieuwe dimensie toe te voegen. “Je kunt hier in de winter nu een kanon afschieten. Dat is jammer, maar op te lossen. Vroeger was dat op de Waddeneilanden ook zo. De hele economie lag dan plat. In tien jaar tijd is dat veranderd. Dat kan hier ook. De regio heeft een enorm potentieel dagjesmensen die dichtbij huis gezellig een frisse neus willen halen. Wanneer we ons focussen op deze korte verblijfstoeristen die bestedingen doen, krijg je meer levendigheid, bereik je een langer seizoen en hou je ook de voorzieningen op peil. Daarmee wordt het gebied ook aantrekkelijker voor inwoners.” Zijn daarvoor nieuwe locaties nodig? “Nee. Er liggen kansen bij bestaande bedrijven die aan het eind van hun levenscyclus zijn en geen opvolger hebben. Ik zal daarvoor ook op pad gaan en contacten leggen met investeerders. Als je van buiten nieuwe formules aandraagt die succesvol zijn, volgen anderen vanzelf. Dat men zegt: ‘Leuk, mooi geworden. Is gezellig.’ En of dat in Boomhoek, Kortenhoef, Loosdrecht of aan de Scheendijk is, dat maakt niet uit.”

‘Angst voor overtoerisme’

Het werk van het transitieteam wordt mogelijk gemaakt met middelen uit het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Deelnemers zijn Waternet, het Plassenschap, Natuurmonumenten, Recron/Hiswa, gemeente Wijdemeren en Stichtse Vecht, provincies Noord-Holland en Utrecht en gebiedsloods Nanette Elfring (foto). Elfring: “Bij een deel van de inwoners leeft angst voor overtoerisme. Dat kan ik me goed voorstellen en dat wil ook niemand. Er zijn hier vooral mogelijkheden om ook in de winter open te blijven. Dat is nodig om de sector vitaal en het gebied aantrekkelijk te houden. Ook zijn er investeringen nodig in de kwaliteit van voorzieningen, de openbare ruimte en de toegankelijkheid van het gebied. Gelukkig is daarvoor geld gereserveerd via het gebiedsakkoord. We willen iedereen gastvrij ontvangen zodat ze hier graag komen, willen blíjven en weer terugkomen.”

‘Bangkok’

Verheijden stelt dat je toeristen in grote steden als Amsterdam kunt verleiden hier te gaan fietsen. Hij deed zelf een positieve ervaring op in Bangkok. “Ik kwam in mijn hotel een folder tegen: ‘Fietsen door groen Bangkok’. Hé, dat vind ik leuk, dacht ik. Ik was er de hele dag mee zoet. Een hele leuke beleving waar ik tijdens het boeken van mijn reis nooit op was gekomen. We kunnen mensen echt verrassen.”

Meer weten over projecten van het Uitvoeringsplan Oostelijke Vechtplassen? Kijk dan op www.vechtplassen.nl.

woensdag 8 juli 2020