Gemeente Wijdemeren - Samen cabomba aanpakken: helpt u mee?

Bent u op de plassen, wilt u dan helpen verspreiding van de waterplanten cabomba en vederkruid te voorkomen? De planten zijn een plaag voor watersporters, zwemmers en vissers. Ze verspreiden zich snel. Uw hulp is onmisbaar. Wat te doen?

  1. Vaar niet door de waterplanten heen. 
  2. Gebeurt dit toch, haal de waterplanten dan uit de schroef van uw boot. Zet hiervoor de motor een paar keer in de achteruitstand en haal de stukken uit het water.
  3. Bewaar de stukken in uw boot, voorkom dat stukjes wegdrijven. 
  4. Spoel de schroef van uw boot  schoon voordat u de haven in vaart. Zet hiervoor de motor een paar keer in de achteruitstand en haal de stukken uit het water. 
  5. Gooi de waterplanten in de groenbak in de haven.

Wat kunt u nog meer doen? 

Ziet u velden met cabomba of vederkruid? Dan helpt u enorm door het volgende te doen.

  1. Neem een hark om de waterplanten met wortel en al te verwijderen. 
  2. Zet de hark diep in de bagger / het veenslib en trek de hark langzaam omhoog. 
  3. Schud de hark zachtjes heen en weer zodat het veenslib eraf glijdt. 
  4. Haal de lange zilvergrijze wortels en de waaiervormige bladeren van de hark. 
  5. Gooi de waterplanten in een groenbak of leg ze ver genoeg op de oever (minimaal één meter). 

Ook overheden zetten zich in om, samen met de Vereniging Samen Cabomba Aanpakken, de havens schoon te houden. Dit is mogelijk dankzij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

Meer weten? Kijk dan op www.wijdemeren.nl/cabomba of stuur een e-mail naar de vereniging via vsca.loosdrecht@gmail.com.

woensdag 15 juli 2020