Gemeente Wijdemeren - Drie integrale controles

In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit vond vrijdagmiddag 12 juni een integrale controle plaats van een agrarisch pand in Loosdrecht.

In samenhang hiermee vonden op het zelfde moment ook controles plaats bij twee autobedrijven in Hilversum en Hollandsche Rading. Bij de onderzochte panden zijn diverse misstanden geconstateerd op het terrein van onder andere milieu, brandveiligheid, technische installaties en het bestemmingsplan. Ook is bij een van de bedrijven de administratie meegenomen voor nader onderzoek.

Bij deze regio overstijgende actie werken de gemeenten Hilversum, De Bilt, Wijdemeren, het Openbaar Ministerie, de politie, de brandweer en de energiebedrijven nauw samen. Aanleiding voor de controle vormde onduidelijke bedrijfsvoering bij de panden en het vermoeden van strafbare feiten en/of overtredingen op gebied van bestuurlijke zaken. Bij de controle in de drie panden is onder andere gekeken naar het gebruik van het pand in relatie tot de bepalingen in het bestemmingsplan, naleving van de milieuvoorschriften, de bedrijfsvoorraad, de brandveiligheid, de bouwkundige toestand, het gebruik van elektriciteit en verdachte activiteiten.

Unieke samenwerking

Deze grote, integrale en gelijktijdige bestuursrechtelijke controle is uniek te noemen. Door samen te werken treden de organisaties als één overheid op. Hierdoor is het mogelijk gelijktijdig bestuurlijke maatregelen, strafrecht, toezicht, preventie en andere maatregelen effectief in te zetten om criminele activiteiten te stoppen. Burgemeester Larson: “Bij deze actie hebben we samen met onze samenwerkingspartners één sterke regio overschrijdende veiligheidscoalitie gevormd. Waar voor de ene gemeente de focus ligt op autobedrijven, ligt dit voor Wijdemeren juist op het buitengebied. Wat er gebeurt in het minder toegankelijke buitengebied of in ‘leegstaande’ gebouwen, is niet altijd even zichtbaar voor de overheid. Dat maakt het een interessant terrein voor de misdaad. We hebben de diverse signalen gebundeld en daarop een controle georganiseerd.”

Autobedrijven

Criminelen kunnen autobedrijven gebruiken voor onder andere het witwassen van geld, het verhandelen van gestolen auto-onderdelen en het inbouwen van verborgen ruimtes in auto’s om geld, wapens of verdovende middelen te vervoeren. Garages dienen soms als ontmoetingsplaats voor criminelen en er kunnen drugs geproduceerd worden. Daarnaast komt het voor dat autobedrijven voertuigen verhuren aan (drugs) criminelen.

Ondermijnende criminaliteit

We spreken van ondermijning als criminele organisaties misbruik maken van personen, organisaties en structuren om hun activiteiten te kunnen uitvoeren. Het tegengaan van ondermijning kan de overheid niet alleen. Inwoners kunnen signalen melden bij de gemeente, de politie via telefoonnummer 0900-8844 of via www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

zaterdag 13 juni 2020