Gemeente Wijdemeren - Gemeente Wijdemeren, ontwikkelaars Timpaan en Slokker Vastgoed tekenen intentieovereenkomst voor 250 woningen

Op dinsdag 9 juni tekenden de gemeente Wijdemeren en de ontwikkelaars Timpaan en Slokker Vastgoed een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van het plan Zuidsingel fase 8. De partijen gaan gezamenlijk de haalbaarheid van de bouw van 250 woningen onderzoeken.

Wethouder Jan-Jaap de Kloet:  “De woningbehoefte in Wijdemeren is groot. Dus ik ben erg blij dat we de eerste stappen kunnen zetten voor de ontwikkeling van nieuwe woningen aan de zuidzijde van Kortenhoef. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we, met deze partijen en met de omwonenden en belanghebbenden, tot een passend plan komen."

Divers woningaanbod

Het plan is om een divers woningaanbod te realiseren met woningen voor starters, alleenstaanden, gezinnen en senioren. Er komen woningen in zowel huur- als koopsector in het goedkope, middeldure en dure segment. Daarmee is het een interessant project voor een brede groep geïnteresseerden uit de gehele gemeente.

Gelijktijdige ontwikkelingen

Aangrenzend aan het plangebied van Zuidsingel fase 8 is de provincie Noord-Holland bezig met het Programma Groen en met de ontwikkeling van het NNN-gebied in de polder Kortenhoef, onderdeel van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Hier wordt rekening mee gehouden bij het uitwerken van de plannen voor Zuidsingel fase 8.

Verkeersmaatregelen

Tegelijkertijd werkt de gemeente aan een haalbaarheidsonderzoek voor verkeersmaatregelen in Kortenhoef. Dit onderzoek is gericht op verbeteringen van de doorstroming en de verkeersveiligheid rondom de kruising Zuidereinde, Leeuwenlaan, Noordereinde, Kerklaan (knooppunt Smidsbrug).

Meedenken

Omwonenden en belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te denken over de plannen. Dit proces gaat in principe van start in september 2020.

Over Timpaan

Timpaan is een ontwikkelaar die zich richt op eigentijdse woningen en vernieuwende woonconcepten, zowel voor starters, gezinnen, ouderen als zorgbehoevenden. In kernen, dorpen en stedelijke wijken in West- en Midden Nederland. Nieuwbouw én transformatie. Dat doen we al sinds 1992 en altijd met een scherp oog voor de bewoner en de omgeving. Timpaan is een stichting; de winst die wij realiseren gaat niet naar aandeelhouders. Het stichtingsbestuur bepaalt jaarlijks aan welke maatschappelijke relevante projecten die wordt besteed. Wij gebruiken onze winst ook om innovaties te stimuleren, zoals betaalbare woonconcepten of duurzame gebiedsontwikkeling. Meer informatie: www.timpaan.nl 

Over Slokker Vastgoed

Slokker Vastgoed is een ontwikkelaar en is gespecialiseerd in totaaloplossingen voor (her)ontwikkelingen van de gebouwde omgeving. Daarbij staat het leveren van kwaliteit in zowel dienstverlening als product centraal. Zo willen wij ons steentje bijdragen aan een leefbare woon- en werkomgeving. Voor nu en later. Meer informatie: www.slokker.com/vastgoed 

Op de foto van links naar rechts: wethouder Jan-Jaap de Kloet, Arjan de Vries van Slokker Vastgoed en Ingeborg de Jong van Timpaan.

woensdag 10 juni 2020