Gemeente Wijdemeren - Verwijderen voertuig (boottrailer)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren zijn van plan om op woensdag 8 juli 2020  met toepassing van bestuursdwang de boottrailer zonder kenteken die geparkeerd staat op de Olmenlaan te Nederhorst den berg te verwijderen.

Tot en met woensdag 8 juli 2020 zijn/is de rechthebbende(n) zelf nog in de gelegenheid zijn/haar eigendom te verwijderen. De aankondiging dat dit voertuig door middel van bestuursdwang verwijderd gaat worden is op 10 juni 2020 op het voertuig aangeplakt.

maandag 15 juni 2020