Gemeente Wijdemeren - Woonsubsidie voor 65-plussers

Bent u 65 jaar of ouder? En woont u in een groot huurhuis? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de woonsubsidie. De subsidie krijgt u als u verhuist naar een kleinere huurwoning. Per woning is een bedrag van 1000 euro beschikbaar.

De woonsubsidie is erop gericht om kleine huishoudens, met huurders vanaf  65 jaar, die wonen in een grote (eengezins)huurwoning van een woningcorporatie te stimuleren om te verhuizen naar een kleinere woning die meer bij hun leefsituatie past. Zo maken zij eengezinswoningen vrij voor starters en gezinnen.

Aanvragen

De woonsubsidie is een pilot van de gemeente Wijdemeren en is er alleen voor huurders van corporatiewoningen (sociale huur of vrije sectorhuur) die binnen Wijdemeren verhuizen. Meer informatie en aanvragen kan via www.wijdemeren.nl/woonsubsidie of via mevrouw R. Zoetmulder via telefoonnummer 14 035. 

woensdag 3 juni 2020