Gemeente Wijdemeren - “Blijf verstandig; volg de maatregelen op”

De wereld om ons heen verandert met een enorme snelheid. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om Nederland zo goed mogelijk door deze periode te begeleiden. Hierdoor worden wij geconfronteerd met een situatie die de meesten van ons niet kennen: beperkt worden in onze vrijheid. En dat is eng. Zeker als je dit koppelt aan de angst om ziek te worden.

Verstandig blijven

Onze natuurlijke reactie is dat we proberen grip te krijgen op onze nieuwe werkelijkheid. Daar is niets mis mee, integendeel, hieruit zijn ontzettend veel mooie initiatieven ontstaan. Zeker in Wijdemeren. Waar we voor moeten waken is dat we verstandig blijven: de maatregelen nauw volgen, geen onbetrouwbare informatie delen en vooral niet toegeven aan struisvogelgedrag “mij overkomt het niet”.  Vooral dit laatste is een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

Uitdagingen

Onze nieuwe werkelijkheid brengt vele uitdagingen met zich mee. Wij zullen de komende maanden moeten leren op een andere wijze om te gaan met onze behoefte om contact te hebben met elkaar. Hoe steunen we elkaar en hoe geven we überhaupt invulling aan ons dagelijkse leven dat nu grotendeels wordt gekenmerkt door sociale isolatie? Deze uitdagingen kennen geen pasklare antwoorden, daar zal ik eerlijk over zijn. Mijn overtuiging is dat wij in Wijdemeren deze uitdagingen het hoofd zullen bieden en nieuwe manieren zullen vinden om dat wat ons kenmerkt te laten voortbestaan: saamhorigheid, zorg voor elkaar en gemeenschapsgevoel. 

Ik wens u veel sterkte de komende tijd. Veel beterschap gewenst aan wie ziek is, veel sterkte aan inwoners en ondernemers die op welke wijze dan ook getroffen zijn door dit virus en vooral veel dank aan iedereen die ervoor zorgt dat onze samenleving blijft draaien. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar. Take care.

Crys Larson

Burgemeester Wijdemeren

NB Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus, zie de berichtgeving op onze website.

woensdag 25 maart 2020