Gemeente Wijdemeren - Gastheerschap belastingtaken verloopt volgens plan

Met het gastheerschap belastingtaken, dat op 1 april 2019 is gestart, trekken de gemeenten Hilversum en Wijdemeren samen op om doeltreffend in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en het verbeteren van de dienstverlening. Beide wethouders Financiën benadrukken verheugd dat de samenwerking goed loopt en het proces van de aanslagoplegging eind februari soepel is verlopen.

Vanaf 1 januari 2020 worden de belastingtaken volledig door de gemeente Hilversum uitgevoerd. Tot die tijd voerde Belastingen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren(SWW) nog een deel van de taken uit. Inwoners en ondernemers kunnen via belastingbalie.wijdemeren.nl hun gegevens inzien en zaken regelen zoals automatische incasso aanvragen, bezwaar maken of wijzigingen doorgeven.

Positieve waardering toezichthouder 

Wethouder Jan Klink: “Begin februari hebben we een positieve waardering van de toezichthouder de Waarderingskamer ontvangen. Het oordeel is goed: vier sterren uit een maximum van vijf. Daarmee is er toestemming om de WOZ-waarden te beschikken en de belastingaanslagen onroerende-zaakbelastingen op te leggen. Het proces en de systemen om tot aanslaglegging te komen is in orde. Voor een klein deel van de objecten is nog actie nodig; dit gaat om 600 van 13.632 objecten (4,4%).”

Samenwerking gastheerschappen gemeente Hilversum

Op verzoek van de gemeente Wijdemeren verzorgt de gemeente Hilversum in zogenoemde gastheerschappen taken voor Wijdemeren. De gastheerschappen houden in dat de financiële administratie, de belastingtaken en de taken op het gebied van de Wet op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) worden uitgevoerd vanuit Hilversum in hun ICT-omgeving. Hierdoor wordt de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd en de risico’s in de bedrijfsvoering verminderd. Zie www.wijdemeren.nl/samenwerkinghilversum.

donderdag 5 maart 2020