Gemeente Wijdemeren - Knelpunten verkeer en vervoer

Begin dit jaar hebben wij u gevraagd om uw knelpunten en complimenten over het verkeer en vervoer in Wijdemeren aan ons door te geven. Hier is massaal gebruik van gemaakt. Daar zijn we erg blij mee! Inmiddels is de analyse van de reacties online te vinden.

De knelpunten en complimenten worden meegenomen bij het opstellen van het mobiliteitsplan Wijdemeren 2045. Dit plan schetst onder andere de gewenste infrastructuur met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Snelheid, fietsers en veiligheid

De meeste reacties die we binnenkregen gingen over snelheid, fietsers en verkeersveiligheid. Wethouder Joost Boermans: “Ik ben erg blij met alle opmerkingen. Daardoor hebben we een goed beeld gekregen van de knelpunten in onze gemeente. We nemen uw suggesties en opmerkingen mee bij het opstellen van het mobiliteitsplan.” Alle reacties zijn geanalyseerd en gebundeld per thema te vinden op www.wijdemeren.nl/mobiliteitsplan.

Vervolgproces

De knelpunteninventarisatie is een van de onderdelen van het mobiliteitsplan. Om tot een goed plan te komen brengen we ook de huidige verkeerssituatie in beeld, kijken we naar het geldende beleid, trends en ontwikkelingen en de gewenste infrastructuur.

woensdag 25 maart 2020