Gemeente Wijdemeren - ‘Meer informatie nodig voor maken afweging nieuwe vaarverbinding’

De gemeente Wijdemeren heeft een gedegen advies van de Commissie m.e.r. ontvangen over de volledigheid van het Milieueffectrapport (MER) dat werd opgesteld om enkele varianten voor een nieuwe vaarverbinding te onderzoeken. ‘Volgens de commissie is er extra informatie nodig om een goede afweging te kunnen maken. Die boodschap nemen we serieus’, aldus Jan Jaap de Kloet, wethouder van gemeente Wijdemeren.

Voor een nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversumse Kanaal via de Wijde Blik zijn in het MER zes verschillende routes onderzocht waarbij is gekeken naar de effecten op natuur, recreatie, woon- en leefomgeving. Volgens de Commissie m.e.r (zie www.commissiemer.nl) maakt het MER niet duidelijk hoe ontoelaatbare natuurschade kan worden voorkomen. Ook is volgens de commissie niet inzichtelijk welke effecten de routeopties hebben op de beleving voor inwoners en recreanten op het water en vanaf het land.

Bedoeling

De 21 partijen die het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen ondertekenden wilden met een MER zorgvuldig alle varianten voor een nieuwe vaarverbinding voor sloepenvaart en ongemotoriseerd vaarverkeer onderzoeken. De Kloet: ‘Het is goed dat het MER-rapport en het advies van de Commissie m.e.r. er nu zijn. Ook de 53 zienswijzen die we hebben ontvangen, nemen we in ogenschouw. Dan kijken we samen met alle partijen wat haalbaar is.’

Vervolg

De gemeente Wijdemeren heeft nog enige tijd nodig de zienswijzen op het MER te verwerken. De Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen zal de gemeente daarna, in de loop van het jaar, adviseren over het vervolgtraject op basis van alle beschikbare informatie.

 Op www.vechtplassen.nl vindt u informatie over het Uitvoeringsplan Oostelijke Vechtplassen waarbij 21 partners zich verenigd hebben om – door meerdere projecten - gezamenlijk een aantrekkelijk plassengebied te ontwikkelen waar het prettig wonen en recreëren is, met ruimte voor de natuur.

donderdag 12 maart 2020