Gemeente Wijdemeren - Moerasvogels: doe mee aan de enquête

Hoe kunnen we het leefgebied voor moerasvogels in het plassengebied verbeteren? Welke mogelijkheden hebben uw voorkeur? Geef uw mening en doe voor 6 april mee aan een enquête via www.wijdemeren.nl/moerasvogels.

Moerasvogels zoals de grote karekiet, purperreiger, roerdomp, woudaapje en porseleinhoen, hebben het moeilijk in het plassengebied. Projectleider Renier Koenraadt: “De Oostelijke Vechtplassen zijn in 2013 door de bijzondere natuurwaarden aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarom hebben we de taak deze vogels in stand te houden. Bijvoorbeeld door de groei van riet langs de oevers van de plassen en vaarten te stimuleren. Of door nieuwe moerassen aan te leggen, graslanden te plaggen of het open landschap te herstellen.

Mogelijkheden en locaties

Samen met vertegenwoordigers in het gebied hebben Waternet, de gemeente en de provincie de mogelijkheden en locaties geïnventariseerd. We vragen nu aan u om uw voorkeuren aan te geven. De resultaten nemen wij mee in de beoordeling van de ideeën en mogelijkheden. Ik ben erg benieuwd naar de reacties. Doet u mee?”

Dit project maakt deel uit van het Uitvoeringsplan Oostelijke Vechtplassen om een aantrekkelijk plassengebied te ontwikkelen waar het prettig wonen en recreëren is, met ruimte voor de natuur. Zie www.vechtplassen.nl.

woensdag 25 maart 2020