Gemeente Wijdemeren - Noodopvang voor kinderen van ouders/verzorgers in cruciale beroepen

Alle scholen en kinderopvangorganisaties sluiten tot en met maandag 6 april hun deuren. De opvang die nu geboden wordt op scholen en kinderopvang (zonder extra kosten voor ouders) is noodopvang, bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen zodat zij hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dit kan. Als dit niet mogelijk is, kan er een beroep worden gedaan op school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen.

Doelgroep van de noodopvang

  • Kinderen van 0 tot 12 jaar, van wie een ouder werkzaam is in een cruciaal beroep.
  • Kinderen die met een Sociaal Medische Indicatie naar de opvang gaan, op de tijden waarop zij normaal ook naar de opvang gaan. 

Deze kinderen komen alleen in aanmerking voor noodopvang als hun ouders tot de doelgroep behoren, zoals hierboven omschreven. Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodopvang, ook niet als ze tot de doelgroep behoren. Zij blijven dan thuis.

Noodopvang schoolgaand kind onder schooltijd

De meeste scholen verzorgen onder schooltijd noodopvang voor hun eigen leerlingen. Het is mogelijk dat scholen ervoor kiezen om leerlingen van een aantal scholen samen te voegen, omdat er maar erg weinig leerlingen naar de noodopvang komen. De eigen school kan ouders hierover nader informeren.

Noodopvang schoolgaand kind buiten schooltijd

Na schooltijd hoeft de school geen noodopvang meer te verzorgen voor leerlingen. Als er buiten schooltijd noodopvang nodig is, kan dit worden verzorgd door organisaties die Buitenschoolse Opvang (BSO) aanbieden. De eigen BSO kan ouders hierover nader informeren. Wanneer een kind niet bij een BSO staat ingeschreven, dan is het in uitzonderingsgevallen mogelijk dat het toch noodopvang krijgt bij een BSO-organisatie.

Noodopvang kind in de leeftijd 0-4 jaar

Ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar die al naar een kinderdagverblijf gaan, kunnen voor noodopvang contact opnemen met deze organisatie. Veruit de meeste opvangorganisaties verzorgen noodopvang voor de bij hun ingeschreven kinderen. Kinderen die niet bij een kinderdagverblijf staan ingeschreven, kunnen in uitzonderingsgevallen toch noodopvang krijgen bij een kinderopvangorganisatie.

Noodopvang bij gastouder

Ook voor gastouders geldt dat zij noodopvang kunnen aanbieden. Neem contact op met de
gastouder over de mogelijkheden voor noodopvang. Gaat een kind niet naar een gastouder, dan is het evengoed mogelijk dat het noodopvang krijgt bij een gastouder.

Kosten van de noodopvang

Aan de noodopvang zijn geen extra kosten verbonden. Ook zijn er geen wijzigingen in de
kinderopvangtoeslag. Wel moet de gebruikelijke factuur worden betaald. Ouders die normaal gesproken geen gebruik maken van kinderopvang, maar dat nu wel nodig hebben omdat één van hen of beiden in een cruciaal beroep werk(en)t, hoeven geen kinderopvangtoeslag aan te vragen. Er worden namelijk ook geen kosten gemaakt voor deze kinderopvang.

Contact met meldpunt

Het Regionaal Meldpunt Kinder- en Schoolopvang Cruciale Beroepen inventariseert alle vragen rondom noodopvang. De medewerkers verwijzen ouders door naar een passende opvangorganisatie. Ook wanneer ouders tegen problemen aanlopen rondom de noodopvang van hun kind(eren) kan er contact worden opgenomen met dit meldpunt.

Het meldpunt is op alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via 035 69 26 202 of via kinderopvangcorona@regiogv.nl.

donderdag 19 maart 2020