Gemeente Wijdemeren - Uitnodiging atelieravonden

Als gemeente zijn we druk bezig met de invulling van de omgevingsvisie die voortvloeit uit de nieuwe Omgevingswet voor 2021. We willen u vragen hierover mee te denken tijdens twee werkateliers.

Tijdens de dorpenavonden vorig jaar is er veel input opgehaald over hoe de inwoners van Wijdemeren hun dorp zien in 2040. Hier willen we nu een verdiepingsslag op maken! Daarom nodigen wij u van harte uit voor twee werkateliers op 9 en 30 april 2020 van 18.00 – 20.30 uur. Bent u erbij? Meld u dan aan via: www.Wijdemeren.nl/Omgevingsvisie

woensdag 11 maart 2020