Gemeente Wijdemeren - Eigen bijdrage Wmo

Overheid en zorgaanbieders doen er momenteel alles aan om de Wmo-ondersteuning, zoals hulp bij het huishouden door te laten lopen. Dat lukt door de maatregelen rondom het coronavirus niet altijd.

Daarom heeft de minister besloten om in april en mei 2020 geen eigen bijdrage voor de Wmo te innen. Hij beslist op een later tijdstip wanneer de inning van de eigen bijdrage weer wordt opgestart. De maatregel geldt niet voor Wmo-cliƫnten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door.

dinsdag 19 mei 2020