Gemeente Wijdemeren - Vaarverbinding: eind 2020 besluitvorming

De gemeente Wijdemeren heeft aan alle indieners van een zienswijze naar aanleiding van het Milieu Effect Rapport (MER) over zes varianten voor een mogelijke nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse plassen en het Hilversums Kanaal, laten weten dat een inhoudelijke reactie nog enige tijd op zich laat wachten.

Op basis van de 53 zienswijzen en het advies van de onafhankelijke commissie voor de m.e.r. zal de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen de gemeenteraad adviseren over het vervolg van het proces. Dit zal uiteraard zorgvuldig worden voorbereid;  de zienswijzen gaan op veel onderwerpen in, soms diepgaand. De beantwoording en voorbereiding van de besluitvorming vraagt daarom veel tijd. Het is de verwachting dat de Stuurgroep eind 2020 tot een advies aan de gemeenteraad van Wijdemeren kan komen. Tot die tijd zal een inhoudelijke reactie uitblijven.

maandag 4 mei 2020