Gemeente Wijdemeren - We moeten het samen doen!

U woont in een prachtig gebied met veel ruimte en water. Met de mooie dagen die voor ons liggen wilt u hier, samen met de recreanten die naar ons gebied komen, natuurlijk van genieten. Begrijpelijk, maar dit kan alleen als iedereen zich aan de gedragsregels blijft houden. We moeten het namelijk samen doen.

In de afgelopen periode zien we de drukte, vooral op het water, maar ook in de recreatiegebieden en winkelcentra toenemen. We begrijpen natuurlijk dat u graag naar buiten wilt nu de maatregelen iets versoepeld zijn. Het betekent echter niet dat we met grote getalen dezelfde plekken moeten bezoeken.

Eigen verantwoordelijkheid

Toezichthouders van de gemeente, politie, Recreatie Midden-Nederland, Natuurmonumenten en Waternet zijn iedere dag actief in de dorpen, op de plassen en op andere plekken waar mensen recreëren. Maar het gebied is groot en dit houdt in dat zij niet overal tegelijk kunnen zijn. Buitengewoon opsporingsambtenaar Alex Buitenhuis: “Als toezichthouders proberen we ons zo goed mogelijk te verdelen over het gebied. We spreken mensen aan en ondernemen actie als we klachten binnen krijgen over samenkomsten. Maar mensen hebben zelf ook een verantwoordelijkheid. Iedereen kent de gedragsmaatregelen en weet dat het niet de bedoeling is om met drie of meer personen in een boot te zitten of een feestje te vieren op het water. Doe dit dan ook niet.” Blijf dus anderhalve meter afstand houden, ook in een boot en op het water. En ziet u dat het ergens druk is of wordt? Zoek dan een andere plek om te recreëren. 

Snelvaren en zwerfafval

De toezichthouders krijgen ook dit vaarseizoen regelmatig meldingen binnen over snelvaren, zwerfafval en  geluidsoverlast. “Net als andere jaren gelden de normale regels op het water en op de stranden. En ook hiervoor geldt als iedereen z’n steentje bijdraagt, blijft het Wijdemeerse water voor iedereen aantrekkelijk. Bovendien riskeer je door afval te dumpen of te hard te varen een behoorlijke boete. Zonde!”

woensdag 20 mei 2020