Gemeente Wijdemeren - Begroting 2021 in beeld

We hebben in één oogopslag inzichtelijk gemaakt wat uw lasten voor het komende jaar zijn en waar de gemeente geld aan uit gaat geven. Bekijk hier de infographic en lees de begroting na.

Dorpen en toerisme

Wethouder Jan Klink: We hebben moeilijke beslissingen moeten nemen om voor jeugdzorg en Wmo structureel twee miljoen euro extra te kunnen begroten. Ook gaat de woonlastennota voor huishoudens met een gemiddelde WOZ-waarde van 414.000 euro met 4,33 euro per maand omhoog.Het college werkt hiermee toe naar een structureel sluitende programmabegroting vanaf 2022.

We blijven het komende jaar echter inzetten op de dienstverlening aan inwoners en ondernemers, het dorpenbeleid, de zorg voor kwetsbaren en de ambtelijke organisatieontwikkeling. Ook woningbouw met de nadruk op duurzaamheid, de Omgevingswet, het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en recreatie hebben prioriteit.”

donderdag 19 november 2020