Gemeente Wijdemeren - Doe mee en verrijk de toekomst van Wijdemeren

De gemeente Wijdemeren nodigt inwoners en ondernemers uit om mee te denken over de toekomst van Wijdemeren. Op www.wijdemerenverrijkt.nl kan iedereen de dromen, kansen en dilemma’s die in kaart zijn gebracht aanscherpen of verrijken.

Wijdemeren is een prachtige groene,- en waterrijke oase omringd door grote steden. Om de waarden van onze prachtige gemeente te koesteren en kansen voor de toekomst te benutten moeten we nu richting bepalen en keuzes maken. Daarom werkt de gemeente aan een omgevingsvisie. Wethouder Klink: “een visie op de toekomst is nodig omdat natuur, wonen, economie, bereikbaarheid en duurzaamheid de komende jaren allemaal om een plek vragen in de schaarse ruimte. We willen woningen bouwen die passen bij de behoeften van onze inwoners, en nieuwe woonvormen toepassen, ruimte maken voor ondernemers en recreatie. En we moeten de overstap maken op duurzame energiebronnen die we ook lokaal opwekken. Dat betekent dat we keuzes moeten maken omdat onze leefruimte beperkt is. De gemeente is van ons allemaal, daarom wil ik iedereen oproepen om mee te denken.” 

Digitaal werkatelier

Op 8 december organiseert de gemeente in de avond een digitaal werkatelier om samen met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan over de visie op de toekomst en de keuzes die er zijn. Meer informatie en het aanmeldformulier staan op www.wijdemerenverrijkt.nl.

Omgevingsvisie

Eerder dit jaar zijn dromen, kansen en dilemma’s verzameld. Ook zijn de trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. Daar zijn drie belangrijke ambities voor de toekomst uit voort gekomen die de gemeente aan wil scherpen en verrijken: Dit zijn

  1. Behoud en versterking van de woon- en leefkwaliteit in de kernen en linten.
  2. Ruimte bieden aan ondernemers voor (nieuwe) economische activiteiten en investeren in bereikbaarheid.
  3. Natuurbehoud, landschapsbeheer en vergroten van de biodiversiteit (dier- en plantensoorten).

De gemeente verzamelt alle input en neemt de adviezen mee bij het opstellen van de omgevingsvisie. Naar verwachting is de omgevingsvisie in de eerste helft van 2021 klaar en wordt dan ter besluit voorgelegd aan de gemeenteraad. 

woensdag 23 december 2020