Gemeente Wijdemeren - Consultatiebureau Kortenhoef sluit per 15 oktober 2020

Het consultatiebureau van Jeugd en Gezin aan de Dodaarslaan 16 in Kortenhoef gaat per 15 oktober 2020 sluiten, omdat het pand niet meer voldoet aan de veiligheidseisen van deze tijd. Ouders kunnen vanaf dan terecht bij het consultatiebureau aan de Rading 1 in Loosdrecht.

Vanwege de verouderde staat van het pand in Kortenhoef werd een advies ingewonnen bij een bouwtechnisch bureau. Uit dit inspectierapport blijkt dat het pand niet meer voldoet aan de huidige veiligheidsnormen. Door een gebrek aan goede ventilatie, één van de veiligheidseisen die niet op orde zijn, en de huidige coronaontwikkelingen hebben Jeugd en Gezin en de gemeente Wijdemeren besloten het pand te sluiten nog voor een nieuwe locatie is gevonden. De gemeente is al enige tijd op zoek naar een pand in Kortenhoef of ‘s-Graveland. 

Consultatiebureau Loosdrecht

Tot 15 oktober kunnen ouders nog terecht bij het consultatiebureau in Kortenhoef. Uiteraard met strikte inachtneming van de huidige coronamaatregelen. Na 15 oktober kunnen ouders terecht bij het consultatiebureau aan de Rading 1 in Loosdrecht. De afspraken worden door Jeugd en Gezin omgezet. Waar (openbaar) vervoer voor ouders een probleem is kan de gemeente bemiddelen bij de vrijwillige taxiservice van ANWB AutoMaatje. De ouders en/of verzorgers zijn hierover geïnformeerd.

maandag 5 oktober 2020