Gemeente Wijdemeren - Onderhoud bomen

Vanaf week 44 wordt in Loosdrecht op een aantal locaties onderhoud gepleegd aan bomen. Ook worden er een aantal bomen gekapt.

Dit is het vervolg van de werkzaamheden die  in het voorjaar niet meer konden worden uitgevoerd. Het gaat in eerste instantie om de volgende locaties:

  • Vrijheid achter 2-20; vellen en frezen vier eiken en één lijsterbes langs de watergang.
  • Bosje van Sprenger, Luitgardeweg: kap tien dode en stervende bomen, onderhoud aan tientallen bomen door het hele bosje.
  • Bosje van Sprenger, Luitgardeweg; onderhoud aan en vrijstellen van de monumentale Tamme Kastanje.
  • Molenmeent langs akker: kap acht berken ten behoeve van herstel hemelwaterafvoerweg en fietspad.
  • Groenstrook langs sportpark SV Loosdrecht; kap drie elzen

Vragen

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de heer F. Peters, Coördinator Buitendienst of de heer M. Tijdgat, Adviseur en boombeheerder. U kunt hen bereiken op telefoonnummer 14035 of via mailadres bomen@wijdemeren.nl.

woensdag 21 oktober 2020