Gemeente Wijdemeren - Het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpt!

Met de start van het nieuwe schooljaar is ook het sport- en cultuurseizoen weer begonnen! Wil uw kind graag sporten of muziek maken, maar is er thuis weinig geld? Misschien kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen waar weinig geld is voor sport, dans, muziek of iets anders creatiefs.

Bijdrage aanvragen

Een bijdrage kunt u aanvragen via een intermediair. Dat kan iemand van de gemeente Wijdemeren zijn: de buurtsportcoach, sociaal makelaar, consulent of iemand van het sociaal wijkteam. Maar ook de juffen en meesters, een schuldhulpverlener of jeugdverlener. Uw kind kan na aanvraag vaak al binnen drie weken beginnen! 

Meer informatie

Op www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland vindt u informatie over het bedrag, de aanvraag en meer. Heeft u vragen of hulp nodig bij het kiezen van een sport- of muziekles? Neem dan contact op met Rosanne Hartman van Team Sportservice via rhartman@teamsportservice.nl.

woensdag 9 september 2020