Gemeente Wijdemeren - Inspraak wethouder De Kloet bij commissie over provinciale omgevingsverordening

Er worden al langere tijd met de provincie Noord-Holland gesproken over de nieuwe provinciale omgevingsverordening. Deze nieuwe omgevingsverordening zet Wijdemeren klem als het gaat om woningbouw en andere ontwikkelingen die nodig zijn om onze dorpen levendig en toekomstbestendig te houden. Op maandagavond 21 september bracht wethouder Jan-Jaap de Kloet het standpunt van het college Wijdemeren nogmaals bij de provincie onder de aandacht tijdens de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat.

Waarom is deze provinciale omgevingsverordening zo belangrijk?

De provinciale verordening bepaalt voor een groot deel hoe Wijdemeren er in de toekomst uit gaat zien. Waar nog woningbouw mogelijk is of jachthavens kunnen moderniseren en zelfs het vernieuwen van een steiger ligt straks vast in de omgevingsverordening. De invloed van de provinciale omgevingsverordening is dus groot. Het gaat niet alleen om het bouwplan bij u om de hoek, maar is veel groter dan dat. Door de nieuwe provinciale omgevingsverordening bepaalt de provincie straks of er nog ergens in de gemeente huizen gebouwd kunnen worden voor de 1000 mensen die een woning zoeken in Wijdemeren. In onze sterk vergrijzende gemeente bepaalt dit indirect ook of het voorzieningenniveau op peil gehouden kan worden of dat winkels, sportclubs en muziekverenigingen straks moeten sluiten.

Uiteraard wil het college van Wijdemeren de schoonheid en natuur in onze prachtige gemeente koesteren. Maar we moeten ook onder ogen zien dat de woningnood groot is en dat de plekken om te bouwen in onze gemeente schaars zijn.

Lees hier de bijdrage van wethouder De Kloet. 

U kunt hier de gehele commissievergadering terugluisteren.

woensdag 23 september 2020