Gemeente Wijdemeren - Meer ruimtelijke plannen in procedure

De provincie Noord-Holland beslist op donderdag 22 oktober over de nieuwe provinciale omgevingsverordening. In deze verordening is het ’Bijzonder Provinciaal Landschap’ (BPL) als beschermende maatregel opgenomen. Het gevolg? Wijdemeren komt klem te zitten als het gaat om woningbouw en andere ontwikkelingen die nodig zijn om onze dorpen levendig te houden.

Als gemeente maken we ons zorgen over deze ontwikkeling. Uiteraard hechten wij veel waarde aan de natuur en het landschap om ons heen, maar daarnaast moet er ook ruimte zijn om te wonen, te recreëren en te werken. Met de nieuwe omgevingsverordening doorkruist de provincie eenzijdig deze verschillende belangen.

Veel aanvragen

Net als in andere gemeenten, zijn we in Wijdemeren altijd in gesprek met verschillende partijen, ontwikkelaars, (jachthaven)ondernemers over bouwplannen of plannen voor uitbreiding en modernisering. Veel van deze plannen zouden op korte termijn onder de nieuwe ruimtelijke spelregels van de provincie gaan vallen. Of deze plannen dan nog door kunnen gaan, is zeer de vraag. Daarom dienen veel plannenmakers nu nog een aanvraag in voor een omgevingsvergunning of een bestemmingsplanwijziging. U zult de komende tijd daarom meer omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen bij de officiële bekendmakingen zien staan.

Meepraten over plannen

Uiteraard doorlopen deze plannen de gangbare ruimtelijke procedure. U krijgt dus nog gelegenheid om mee te praten over deze plannen. De input uit deze gesprekken kan leiden tot een herziening van het ontwerp. Ook houdt u als belanghebbende uiteraard het recht om bezwaar te maken. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om het besluit te nemen over het al dan niet vaststellen van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning.

maandag 12 oktober 2020