Gemeente Wijdemeren - Overeenstemming over langlopende kwestie Oud-Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren heeft met twee inwoners van Oud-Loosdrecht overeenstemming bereikt over een aantal kwesties waarover zij lange tijd met elkaar hebben gediscussieerd.

Burgemeester Larson: “Het is heel mooi dat er na zo’n lange tijd van onderling twisten voor alle betrokkenen een redelijke en acceptabele oplossing is gevonden. Ik heb namens de gemeente excuses aangeboden aan de betrokkenen voor de wijze waarop wij als gemeente de aflopen jaren in dit dossier hebben geacteerd. Zij hebben onze excuses aanvaard en het vertrouwen uitgesproken in het huidige bestuur en de ambtelijke organisatie voor verdere afhandeling van dit dossier. De gemeente wil lering trekken uit dit dossier en betrekt dit in een breder onderzoek naar het functioneren van de ambtelijke organisatie. Het college heeft hiervoor een voorstel gedaan. Naar verwachting bespreekt de raad dit in oktober.”

Afspraken nakomen

Om de ontwikkeling van het nieuwe dorpscentrum in Oud-Loosdrecht (de Porseleinhaven) mogelijk te maken, zijn vanaf 2006 met meerdere grondeigenaren afspraken gemaakt voor ruiling van gronden, water en overige eigendommen. Met één van de grondeigenaren bestond lange tijd een verschil van inzicht hoe bepaalde toezeggingen en afspraken uitgelegd en uitgevoerd moesten worden. Dit verschil van inzicht heeft lange tijd geduurd mede doordat de gemeente strak vast heeft gehouden aan de interpretatie van de afspraken. Op initiatief van de gemeente is met behulp van een externe, onafhankelijke adviseur nu alsnog overeenstemming bereikt. Uitgangspunt voor de gesprekken was dat de gemeente zoveel als mogelijk de afspraken uit de gesloten overeenkomsten nakomt. Als afspraken niet meer konden worden nagekomen, is er gezocht naar compensatie.

Positieve grondhouding

Op dinsdag 8 september 2020 is de vaststellingsovereenkomst tussen beide partijen getekend. Wethouder Jan-Jaap de Kloet: “Ik heb er vertrouwen in dat met het nakomen van deze afspraken deze langlopende en ingewikkelde kwestie afgesloten kan worden. Dit was alleen mogelijk door de positieve grondhouding  van de betrokken inwoners, de ambtelijk organisatie, het college van B en W en de gemeenteraad. We kunnen ons nu volledig richten op het verder ontwikkelen van de prachtige Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht.”

dinsdag 8 september 2020