Gemeente Wijdemeren - Tijdelijke verkeersmaatregelen De Strook

Vanaf zondag 13 september 12:00 uur tot en met zaterdag 19 september gelden tijdelijke verkeersmaatregelen rondom het recreatieterrein De Strook (Nieuweweg) in Maarssen (Tienhoven).

Doel van deze maatregelen is een goede en veilige doorstroom van het verkeer. Daarmee dragen we bij aan een plezierig verblijf op het recreatieterrein.

Verkeersregelaars

Verkeersregelaars houden toezicht op de naleving van deze maatregelen. De gemeente bekijkt dagelijks of de verkeersmaatregelen bij De Strook worden ingesteld of voortgezet.

Kom met de fiets

Gemeente Stichtse Vecht roept bezoekers op om op zomerse dagen rekening met elkaar te houden, drukke plekken te vermijden en 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Op drukke dagen zijn er misschien niet genoeg parkeerplaatsen. Kom daarom vooral met de fiets.

Overzicht verkeersmaatregelen De Strook

De verkeersmaatregelen houden voor De Strook in dat:

  • Er eenrichtingsverkeer geldt op de Nieuweweg tussen het Zandpad en de Herenweg (Breukeleveen), rijrichting vanaf de Herenweg naar het Zandpad.
  • Er een omleidingsroute geldt vanaf het Zandpad via Maarssen-Dorp en Maarsseveensevaart, bij de kruising Maarsseveensevaart/Landweg zich splitsend in een route via de Bethunepolder naar de Nieuweweg en De Strook, en een route via Tienhoven naar Breukeleveen en Hilversum.
  • Er eenrichtingsverkeer geldt voor al het verkeer op de Landweg en de Griendweg, vanaf de Maarsseveensevaart naar De Strook.
  • De beperking ‘uitsluitend toegankelijk voor bestemmingsverkeer’ op de Landweg (hoek Maarsseveensevaart) wordt opgeheven.
  • Het verboden is om stil te staan aan beide zijden van de Griendweg.

maandag 14 september 2020