Gemeente Wijdemeren - Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

De komende periode wordt er in Wijdemeren seismisch onderzoek uitgevoerd. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de gehele Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. Doel van het onderzoek is om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haalbaar is. Het onderzoek is een verkenning.

Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water dat dieper in de grond zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 km). Dit water kan gebruikt worden om onder andere woningen en bedrijven mee te verwarmen. Het is een energiebron die je steeds opnieuw kunt benutten. Aardwarmte kan daarmee dienen als alternatief voor aardgas en een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland.

Wat is seismisch onderzoek?

Tijdens het onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie en een precieze uitleg van de werkzaamheden of mail uw vraag naar info@scanaardwarmte.nl. Op de website vindt u ook de precieze locaties waar onderzoek gedaan wordt en de laatste updates over de werkzaamheden. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen een brief. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

woensdag 18 augustus 2021