Gemeente Wijdemeren - Verhuizen of verbouwen?

De gemeente heeft verschillende woonsubsidies en leningen. Deze kunnen u misschien op weg helpen met de aankoop van uw eerste huis, met verhuizen naar een kleinere woning of met  aanpassingen waardoor u langer thuis kunt blijven wonen.

Woonsubsidie

De woonsubsidie is als pilot gestart in 2019 en was een succes! De subsidie is er voor 65-plussers die binnen de gemeente verhuizen van een (eengezins)huurwoning naar een kleinere huurwoning. Per huis is 1000 euro beschikbaar. Zie: www.wijdemeren.nl/woonsubsidie.

Starterslening

Voor starters tot 36 jaar die een huis willen kopen tot 325.000 euro (grens Nationale Hypotheekgarantie) is er de starterslening. Deze lening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de hypotheek die zij bij de bank kunnen lenen. Zie: www.wijdemeren.nl/starterslening.

Verzilverlening

De verzilverlening is er voor oudere woningeigenaren - vanaf 10 jaar voor de pensioenleeftijd - die aanpassingen in huis willen doen om langer thuis te blijven wonen. Energiebesparende maatregelen kunnen meegefinancierd worden. Zie: www.wijdemeren.nl/verzilverlening.

Wooncoach

De gemeente en woningcorporaties werken ook samen door middel van wooncoaches. Zij adviseren oudere huurders over een passende woning. Bijvoorbeeld door een aanpassing te doen of te verhuizen naar een andere huurwoning.

Bovenstaande regelingen zijn ingesteld om de woningmarkt meer in beweging te krijgen. Meer lezen over onze ideeën? Lees dan de lokale Woonvisie Wijdemeren.

woensdag 18 augustus 2021