Gemeente Wijdemeren - Lintjes in Wijdemeren

De dag van de traditionele lintjesregen is ook in de gemeente Wijdemeren niet ongemerkt voorbij gegaan. Burgemeester Larson bracht twee decorandi persoonlijk hun ridderorde thuis. Eén inwoner ontving de ridderorde in het gemeentehuis van Wijdemeren. Twee van deze drie gelauwerden wisten al langer dat zij deze onderscheiding zouden ontvangen. Door de coronamaatregelen hadden zij de hierbij behorende versierselen nog niet ontvangen.

Eén inwoner is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, twee personen werden eerder eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

C.Lam (72), Loosdrecht: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Lam is een inwoner van Loosdrecht die zich op talloze manieren heeft ingespannen voor de samenleving. Tot zijn pensionering in 2014 werkte hij als docent, maar al vanaf 1994 was hij secretaris van de Vereniging voor Gereformeerd Basisonderwijs in Oud-Loosdrecht en stond hij aan de wieg van de complexe fusie tussen de lokale openbare en Christelijke school. Vanaf 2000 is hij vrijwilliger bij het zorgcentrum Innovum en beheert hij de dierenweide en verzorgt hij de geiten. Hiernaast is hij voorzitter geweest en vanaf 2010 nog steeds secretaris bij de gezelligheidsvereniging Fraternitas in Oud-Loosdrecht en als zodanig verantwoordelijk voor de activiteiten op Koningsdag en de jaarlijkse fietstocht vanwege bevrijdingsdag. Ook de jaarlijkse toneeluitvoering wordt door hem gecoördineerd. De heer Lam was in de afgelopen jaren tevens vrijwilliger bij het Kursusproject Loosdrecht. Hij bedacht de cursussen en begeleidde ze. Hij was docent bij de lezingen en workshops en hij zorgde voor de promotie van het Kursusproject tijdens o.a. de jaarmarkten.

Sinds een aantal jaren is de heer Lam vrijwilliger bij de Vereniging Historische Kring Loosdrecht, waar hij het archief bijhoudt, notuleert en alles registreert wat er binnenkomt. Hij verzorgt hiernaast de maandelijkse historische middag voor dementerende bewoners in zorgcentrum De Beukenhof. Voor het verenigingsblad interviewt hij bewoners van Loosdrecht. Ten slotte organiseert hij de verenigingsbijeenkomsten van de VHKL.

De heer Lam heeft ontegenzeggelijk een heel belangrijke rol in de Loosdrechtse samenleving. Hij vervult die rol met verve, al voor zo’n lange tijd. Niet alleen de duur, maar ook de aard, uitstraling en betekenis van al zijn activiteiten maken dat deze onderscheiding hem toekomt.

N.J. Lunenburg (74), ’s-Graveland: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 2002 richtte de heer Lunenberg de Stichting Nico Lunenberg op. Met deze stichting wil hij ontwikkelingshulp voor hulpbehoevende jongeren bevorderen. De stichting heeft verschillende projecten onder haar hoede, van Kenia tot Bali. Lunenberg organiseert sponsordiners, veilingen en sponsorschaatstochten om geld voor de projecten te verwerven. Ook spreekt hij zijn netwerk aan voor zowel financiële bijdragen als fysieke hulp.

Daarnaast is de heer Lunenberg sinds 2002 technisch adviseur van de Stichting Wamoto Samburu. Hij heeft het tot zijn persoonlijke missie gemaakt om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kinderen van de Keniaanse Samburustam en andere bevolkingsstammen. Als drijvende kracht achter veel projecten van de stichting zorgt hij voor de fondsenwerving en gaat jaarlijks naar Kenia om ter plekke zaken te organiseren.

Van een heel andere orde is zijn initiatief tot het realiseren van een professionele skeelerbaan in Oudewater. Door zijn voorliefde voor sport, en schaatsen in het bijzonder,  ontstond dit idee dat in het voorjaar van 2008 tot uitvoering kwam. Inmiddels wordt de baan gebruikt voor trainingen, clubwedstrijden en regionale wedstrijden.

Lunenbergs belangeloze inzet en verdiensten zijn van grote waarde voor de gemeenschap, niet alleen in zijn voormalige woonplaats Oudewater, maar ook buiten Nederland.

J.K. Treur (44), Nederhorst den Berg: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Treur is sinds 2000 lid van de vrijwillige brandweer in Nederhorst den Berg. Als duikploegleider, assistent duikploeg, chauffeur pompbediener, First responder brandweer (reanimatieteam) en schipper heeft hij een belangrijke functie binnen de post. Daarnaast zit hij ook bij de barcommissie van de brandweervereniging.

De heer Treur staat bekend als iemand met een gouden hart die altijd klaarstaat voor een ander.

woensdag 28 april 2021