Gemeente Wijdemeren - Aanslagen gemeentebelasting binnenkort op de mat

Eind februari kunt u de gemeentelijke belastingaanslag voor 2021 op de mat verwachten. Heeft u zich aangemeld voor MijnOverheid? Dan ontvangt u de aanslag online via uw berichtenbox.

De aanslagen worden ook dit jaar verstuurd door de gemeente Hilversum. Zij voeren sinds januari 2020 de belastingtaken voor onze gemeente uit. Wijdemeren stelt zelf de tarieven vast. Op de aanslag vindt u de WOZ-waarde, afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting en eventuele hondenbelasting. 

Belastingzaken online regelen

Via de Digitale Belastingbalie van de gemeente regelt u eenvoudig online uw belastingzaken. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van uw rekeningnummer, bezwaar maken of kwijtschelding aanvragen. Inloggen kan met uw DigiD.

WOZ-waarde te hoog

Is de WOZ-waarde van uw woning volgens u te hoog? Bijvoorbeeld omdat er sprake is van achterstallig onderhoud of heeft u nog een verouderde badkamer? Bekijk altijd eerst het taxatieverslag, daarin ziet u hoe de WOZ-waarde van uw woning is bepaald. U kunt het verslag downloaden via de Digitale Belastingbalie.

Vragen en bezwaar maken

Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u van maandag 1 maart tot en met vrijdag 26 maart terecht bij de taxateurs op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 035 62 92 695. Wilt u daarna alsnog bezwaar maken? Dat kan ook via de Digitale Belastingbalie. Bezwaar maken via een extern bureau raden we af, hier zijn hoge kosten aan verbonden. Zelf bezwaar maken is altijd gratis.

Kwijtschelding

Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Bijvoorbeeld wanneer u een inkomen heeft op bijstandsniveau of lager. Ook hiervoor kunt u terecht bij de Digitale Belastingbalie.

dinsdag 16 februari 2021