Gemeente Wijdemeren - Resultaten participatie omgevingsvisie

De participatie rond de omgevingsvisie is afgerond. Inwoners en ondernemers konden via Wijdemeren Verrijkt, een online platform, en tijdens werkateliers meedenken over de toekomst van Wijdemeren.

Jan Klink, wethouder Omgevingswet is enthousiast over de inbreng van inwoners en ondernemers. “De gemeente is van ons allemaal dus het is goed om te zien dat veel mensen zich betrokken voelen bij de toekomst van Wijdemeren. De bijdragen nemen we mee als advies bij het opstellen van de omgevingsvisie.”

Enkele inzendingen

  • In onze prachtige natuur moeten meer wandel- en fietspaden komen.
  • Geef forten en landgoederen een functie zoals een museum, zorgappartementen een hotel of horeca zodat meer mensen ervan kunnen genieten.
  • Bouw in de dorpen appartementen voor jongeren en senioren.
  • Maak winkelgebieden levendig, door meer diversiteit aan winkels en de mogelijkheid om te sporten of elkaar te ontmoeten.

Kijk voor alle resultaten op www.wijdemerenverrijkt.nl.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een visie op de toekomst. Deze toekomstvisie is nodig omdat natuur, wonen, economie, bereikbaarheid en duurzaamheid de komende jaren allemaal om een plek vragen in de schaarse ruimte. Dat betekent dat we keuzes moeten maken omdat onze leefruimte beperkt is. De omgevingsvisie is naar verwachting half 2021 klaar en wordt dan ter besluit voorgelegd aan de gemeenteraad.

dinsdag 16 februari 2021