Gemeente Wijdemeren - Werken en leren in de zorg

Denkt u na over een andere baan? Wilt u persoonlijk advies over een opleiding in de zorg?

Kijk dan eens op www.zorgstart.nl. Er zijn nu volop kansen om te werken en te leren in de zorg. ZorgStart is er voor inwoners uit de Gooi en Vechtstreek die zonder de vereiste vooropleiding in de zorg willen werken. ZorgStart is onderdeel van een breed maatregelenpakket van de regiogemeenten om werkgevers te ondersteunen en de werkgelegenheid op peil te houden.

dinsdag 2 februari 2021