Gemeente Wijdemeren - Help mee bij het verminderen van cabomba

Cabomba is een waterplant die u liever niet tegenkomt als u zwemt, vaart of vist op de plassen. Gelukkig is de overlast door alle inspanningen minder geworden. Willen we deze woekerplanten onder controle houden, dan is jaarlijks beheer nodig. Ook u kunt helpen!

De waterplant vormt al jaren een bedreiging voor de waterrecreatie en natuur in het plassengebied. Cabomba kan zich makkelijk verspreiden door losse stukken plant die verderop wortel schieten. Het is dus belangrijk om niet door deze planten heen te zwemmen of te varen.

Voorkom verspreiding

Heeft u een boot? Dan kunt u helpen om de verspreiding tegen te gaan door de waterplanten uit de schroef te halen als u door de cabomba gevaren bent. Hiervoor moet de motor een paar keer in de achteruitstand worden gezet. Daarna kunt u de stukken uit het water halen. Belangrijk is dat schroef en romp vrij zijn van plantslierten voor u een haven invaart. In de haven gooit u de plantenslierten in de groenbak. Ook als zwemmer kunt u helpen om de verspreiding van cabomba te voorkomen. Ziet u losse plantslierten? Leg de stukken dan op de oever, minimaal 1 meter vanaf het water. 

Meer doen?

Meld u dan aan als vrijwilliger bij de Vereniging Samen Cabomba Aanpakken en stuur een mail naar: vsca.loosdrecht@gmail.com. Alleen samen lukt het om de plassen schoon en toegankelijk te houden! Meer informatie op www.vechtplassen.nl.

De aanpak van cabomba is één van de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen waarbij 21 partners werken aan ruim 25 projecten die samen de natuur, de waterkwaliteit en de recreatiesector in dit unieke beschermde natuurgebied verbeteren.

dinsdag 8 juni 2021