Gemeente Wijdemeren - Deze maand geen spreekuren veiligheid

Deze maand, november 2021, zijn er vanwege de coronabesmettingen geen fysieke spreekuren veiligheid. U kunt wel contact opnemen via e-mail.

U kunt uw vragen over veiligheid en leefbaarheid in uw dorp mailen naar dorpencoordinator@wijdemeren.nl. Via deze weg wordt u gekoppeld aan de wijkagent, wijkbrandweer, boa of dorpscoördinator.

De wijkspreekuren van december zijn mogelijk weer op locatie als de maatregelen dat toelaten. Zie ook www.wijdemeren.nl/spreekuurveiligheid

maandag 22 november 2021