Gemeente Wijdemeren - Corona sociaal herstelfonds

De coronacrisis maakt het leven voor veel Nederlanders die al in armoede en schulden leven zwaarder. Daarnaast bereiken nieuwe groepen door deze crisis de armoedegrens. Het Oranje Fonds wil projecten ondersteunen die deze mensen helpen.

Heeft u een initiatief voor uw buurt dat hierbij past met een focus op eenzaamheid, armoede en het mogelijk maken van vrijwillige zorg? Dan kunt u een beroep doen op het Corona sociaal herstelfonds. U kunt uw aanvraag tot en met 31 oktober indienen via www.oranjefonds.nl.

dinsdag 14 september 2021