Gemeente Wijdemeren - Save the date: 11 oktober Ondernemersontbijt

Wijdemeren is trots op haar ondernemers. Tegelijkertijd zien we dat er uitdagingen liggen om ook in de toekomst succesvol te blijven. We nodigen u van harte uit om op maandag 11 oktober hierover met ons in gesprek te gaan tijdens het Ondernemersontbijt.

Momenteel stellen we de Economische Agenda 2030 op. In dit document komen ambities te staan, waarmee er een duidelijke stip aan de horizon wordt gezet. Wat gaan we de komende jaren op economische vlak doen en hoe onderscheiden wij ons van anderen? En niet te vergeten: welke specifieke acties horen daarbij? En hoe gaan we regelen dat die acties ook echt allemaal worden uitgevoerd?

Aanmelden

Op maandag 11 oktober organiseren we daarom het Ondernemersontbijt. We gaan graag, samen met Ondernemend Wijdemeren, Koninklijke Horeca Nederland en VNO-NCW, in gesprek met ondernemers over deze Economische Agenda. Het ontbijt duurt van 8.00 tot 10.00 uur. U bent van harte welkom om mee te praten en te doen. We hopen u te zien! Aanmelden via ondernemen@wijdemeren.nl.

dinsdag 14 september 2021