De Nieuw-Loosdrechtsedijk wordt tijdens de herinrichting komende herfst en winter volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Alleen met deze ingrijpende maatregel kan het werk veilig worden uitgevoerd. Tot die conclusie komt het college op basis van de bevindingen van de eerste fase van de werkzaamheden.

“Wij zijn ons ervan bewust dat dit voor de bewoners en ondernemers aan de dijk enorm vervelend is. Het werk is nodig voor een goed werkend riool, nu en in de toekomst. En om het regenwater goed weg te leiden”, vertelt wethouder Verkeer en Vervoer, Gert Zagt. “Voor de veiligheid en kwaliteit is het afsluiten van de weg helaas onontkoombaar.”

Gemeente en aannemer KWS proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het werkgebied wordt zo kort mogelijk gehouden. “We gaan ons best doen de afsluiting van de weg te beperken tot vier maanden. Daarnaast willen we parkeermogelijkheid voor auto’s inrichten en onderzoeken we de mogelijkheid voor het plaatsen van een pakketkluis, zodat bezorgdiensten daar pakketjes kunnen afleveren.”

Tijdens fase 1 (van oktober 2022 tot april 2023) was het werkvak in één richting passeerbaar, voor zowel voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer. In de praktijk bleek dat veel weggebruikers zich hier niet aan hielden. Fase 2 loopt van 1 oktober 2023 tot 1 april 2024. De weg is dan te smal om volgens de wettelijke richtlijnen gemotoriseerd verkeer te kunnen laten passeren.

Onontkoombaar

Het is onontkoombaar dat het werkvak volledig afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer. Deze maatregel is afgestemd met de nood- en hulpdiensten. Ook na werktijd van de aannemer, KWS, blijft de weg afgesloten voor autoverkeer. Het instellen van éénrichtingsverkeer is helaas geen optie. Hier is wel naar gekeken, maar dat zou tot onverantwoorde veiligheidsrisico’s en kans op schade en vertragingen leiden.

Fietsers, voetgangers én hulpdiensten kunnen het werk wel passeren. Ook blijven woningen binnen het werkgebied met de fiets en te voet bereikbaar. Om dit mogelijk te maken, werkt KWS met korte werkvakken (circa 40 meter). De verwachting is dat het werk zo niet alleen veilig, maar ook effectief verloopt. Wethouder Zagt: “We hopen bijvoorbeeld ook onverwachte afsluitingen door calamiteiten te voorkomen.” De wethouder heeft er alle begrip voor dat deze maatregel ingrijpend is. “Als je met de auto bent, moet je een groot stuk omrijden. Dat kost tijd en is erg vervelend.”

Veiligheid moet beter

De gemeente heeft over de bevindingen van fase 1 gesprekken gevoerd met de nood- en hulpdiensten, de aannemer, vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, particulieren en de interne organisatie. Onder de bewoners en gebruikers van de KWS-app is een enquête gehouden. Eén van de conclusies is dat de veiligheid voor verkeersdeelnemers en werklieden tijdens de uitvoeringsperiode beter moet. Ook heeft de passeerbaarheid gevolgen voor de kwaliteit van het werk. Er bestaat dan geen garantie dat er de komende jaren niet opnieuw groot onderhoud nodig is.

Uit de bevindingen blijkt ook dat veel effectieve werktijd verloren is gegaan vanwege het passeerbaar houden voor gemotoriseerd verkeer. Dit was een van de oorzaken van het uitlopen van het werk, waardoor fase 1 niet in z’n geheel uitgevoerd kon worden. Tot slot trekt de gemeente de conclusie dat de extra verkeersmaatregelen zoals slagbomen, verkeersregelaars en verkeerslichten, geen oplossing waren voor de noodzakelijke veiligheid voor bewoners en werklieden.

Winterseizoen 2024/2025

Fase 2 (tot huisnummer 247) start op 1 oktober 2023 en loopt tot 1 april 2024. Voor het volledig uitvoeren van de werkzaamheden is een derde fase nodig in het winterseizoen 2024/2025. Gemeente en aannemer werken aan een realistisch uitvoeringsplan, zodat voor iedereen duidelijk is wat wel of niet haalbaar is. En wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden. De wens van de ondernemers om tijdens het toeristenseizoen geen werkzaamheden uit te voeren, wordt daarin meegenomen.

Een 3e uitvoeringsfase brengt extra kosten met zich mee. “We verwachten extra krediet nodig te hebben, maar kunnen nu nog niet zeggen hoeveel. Tegen die tijd zullen we naar de raad gaan met een voorstel voor aanvullend krediet”, vertelt de wethouder. “Het belangrijkste is dat de werkzaamheden straks veiliger en beter zijn en we straks een veilige dijk hebben die er weer voor tientallen jaren tegenaan kan." 

woensdag 5 juli 2023