Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vindt dat het Financieel Herstelplan voldoende vertrouwen geeft voor de nabije toekomst. GS hebben daarom besloten om de verlaging van het uitgavenplafond van Wijdemeren terug te draaien. Dit plafond gaat nu van 70 naar 100 procent. Wethouder Gert Zagt (Financiën) is blij met dit besluit. “Ik zie dit als een beloning voor het harde werken van onze organisatie aan financieel herstel.”

Wijdemeren staat onder preventief toezicht omdat de begroting niet structureel en meerjarig sluitend is. De gemeente heeft daarom een financieel herstelplan opgesteld. Omdat dit plan niet op tijd bij de provincie binnen was, vonden GS dat zij een sanctie moesten opleggen. De gemeente mocht zonder toestemming tot 70 procent van de begroting van 2022 uitgeven: 38,6 miljoen euro. Dat plafond wordt nu weer verhoogd naar 100 procent. Ook stemmen GS in met de begrotingswijziging van 5.348.900 euro. Dit betekent dat Wijdemeren in 2023 uitgaven kan doen tot een totaalbedrag van ruim 62 miljoen euro. Dit laten GS weten in een brief aan de gemeenteraad.

Voorwaarden

Aan het opheffen van de sanctie zitten wel voorwaarden. De provincie gaat er vanuit dat Wijdemeren doorgaat met het uitvoeren van de voornemens uit het financieel herstelplan. Zodat de begroting 2024-2027 structureel en reëel sluitend is. Ook hechten GS eraan: ‘dat de gemeenteraad het proces richting een bestuurlijke fusie met een andere gemeente voortzet en op 5 oktober een besluit neemt over (een) mogelijke fusiepartner(s).’

Complimenten

In de brief van Gedeputeerde Staten staan ook complimenten: “Wij zien dat enorm veel werk is verzet om de financiële huishouding op orde te krijgen.” De provincie vindt dat het plan een herstel laat zien van het structureel evenwicht. “Daardoor hebben wij voldoende vertrouwen gekregen voor de nabije toekomst.” Het voorgenomen besluit tot fusie laat volgens GS zien dat de raad de ontstane situatie zeer serieus neemt.

Beloning voor enorme inzet

Wethouder Gert Zagt: “We werken hard aan financieel herstel. Dit besluit van GS laat zien dat we op de goede weg zijn. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we een begroting 2024 kunnen aanbieden die structureel en reëel sluitend is en dat daarmee ook een einde komt aan het preventief toezicht van de provincie.”

donderdag 14 september 2023