De gemeenteraad heeft vanavond het besluit om te komen tot een gemeentelijke herindeling bekrachtigd. De raad wil echter de start van de verkennende gesprekken uitstellen tot de waarnemend burgemeester deze gesprekken kan leiden.

Vandaag maakte de provincie Noord-Holland bekend dat Charlie Aptroot met ingang van 16 oktober is benoemd tot waarnemend burgemeester van Wijdemeren. Hij vervangt burgemeester Crys Larson. Zij heeft op medisch advies al haar publieke taken tijdelijk neergelegd. De raad vindt dat de burgemeester een belangrijke rol heeft in de verkennende gesprekken en wil niet dat de verkenning zonder hem begint.

Uitgangspunten notitie nader uitwerken

De raad gaat in de komende weken de uitgangspunten die ze het college mee wil geven voor de verkennende gesprekken nader uitwerken. De uitgangspunten worden in een volgende raadsvergadering vastgesteld.

Daarnaast heeft de gemeenteraad het college gevraagd het plan van aanpak nog verder uit te werken. Het gaat dan met name om de manier waarop de communicatie richting inwoners en raad vorm wordt gegeven. Het college van burgemeester en wethouders komt met een aangepast plan van aanpak en legt deze opnieuw aan de gemeenteraad voor.

Verkennende gesprekken

De verkennende gesprekken worden opgestart na de vaststelling van de uitgangspuntennotitie en het plan van aanpak verkenningsfase door de gemeenteraad.

donderdag 5 oktober 2023