In september ging de raad in gesprek met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook konden inwoners een enquête invullen. De uitkomsten van de gesprekken en enquête neemt de gemeenteraad mee in de volgende stappen richting herindeling.

Ongeveer 400 mensen hebben een bijeenkomst bezocht en 5,5% van de inwoners heeft de enquête ingevuld. De gemeenteraad heeft veel opgestoken van de input van de inwoners.

Behoud eigen identiteit

Mensen voelen zich sterk verbonden aan hun dorp. Zij willen de eigen identiteit van de ‘dorpen’ behouden. Dan gaat het onder andere over saamhorigheid tussen inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen en een rijk verenigingsleven. Ook de voorzieningen in de dorpen moeten behouden blijven. De herindeling kan een positief effect hebben op de bereikbaarheid van de dorpen.

Zeggenschap

Inwoners vinden het belangrijk dat de gemeente, ook na een bestuurlijke fusie, samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen blijft werken aan een krachtige samenleving.

Dienstverlening op niveau

Een nieuwe gemeente moet ‘dienstverlening op niveau’ bieden. Daarbij hoort ook persoonlijk contact. Producten en diensten blijven zowel digitaal als fysiek bereikbaar, waar mogelijk ook in de dorpen.

Wonen

De huidige natuur- en recreatiegebieden moeten blijven bestaan. Waar mogelijk is dit te combineren met nieuwbouw in de dorpen. Al geplande projecten krijgen voorrang. Bij nieuwbouw moeten we oog houden voor het karakter van de dorpen en de natuur. Hoogbouw is alleen mogelijk als het past in de omgeving.

Iedereen voelt zich thuis

Inwoners vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en mee kan doen in de gemeente, óók na een bestuurlijke fusie. Daarom is er in de nieuwe gemeente veel aandacht nodig voor minimabeleid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en eenzaamheid. De dorpen hebben een bloeiend verenigingsleven. In de nieuwe gemeente moeten de subsidies op hetzelfde niveau blijven.

Wilt u de volledige rapportage lezen? Kijk op www.wijdemeren.nl/ToekomstWijdemeren.

Besluit tot herindeling

Op 5 oktober heeft de raad het besluit, om te willen komen tot een bestuurlijke fusie, bekrachtigd. In de komende weken gaat de gemeenteraad verder aan de slag met het formuleren van uitgangspunten voor de verkennende gesprekken met omliggende gemeenten. Deze gesprekken gaan van start op het moment dat waarnemend burgemeester, de heer Aptroot, is gestart.

Bij het formuleren van deze uitgangspunten maakt de gemeenteraad onder andere gebruik van de uitkomsten van de gesprekken en de enquête.

dinsdag 10 oktober 2023